MIRKI I MIRABELKI ! Wszyscy…

MIRKI I MIRABELKI ! Wszyscy żyją #siatkowka a wydarzyła się N I E S A M O W I T A sprawa. Nastąpił podział Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej (Czechosłowacji) na dwa suwerenne państwa (Republikę Czeską i Republikę Słowacką)

#swiat #ciekawostki

Comments are closed.