Rysunki namalowane przez…

Rysunki namalowane przez Hitlera.
Hitler był też malarzem i rysownikiem.

#hitler #sztuka #iiwojnaswiatowa #ciekawostki #psy #zwierzeta #historia #nauka #swiat #malarstwo #rysunek

Comments are closed.