@MieczChodkiewicza: Od roku…

@MieczChodkiewicza: Od roku 2006 10 państw NATO używało na zasadzie dzierżawy rosyjskich samolotów transportowych Antonow 124.
Umowa dotycząca dzierżawy wielkogabarytowych samolotów transportowych Antonow 124 z rosyjskim koncernem Wołga-Dniepr od 10 lat była przedłużana o rok. Po wygaśnięciu umowy pod koniec bieżącego roku, nie zostanie ona przedłużona – ogłosił rosyjski koncern. #rosja #usa #polska #nato #swiat #ciekawostki

Comments are closed.