Odtrutka na ojkofobie, czyli…

Odtrutka na ojkofobie, czyli jak nasz kraj widzą goście

https://www.quora.com/Why-is-Poland-so-great/answer/Paul-Nessinuet

#quora #ojkofobia #polska #polacy #kultura #swiat

Comments are closed.