Recycling (Recycled),…

Recycling (Recycled), przetwarzanie śmieci w ekologiczną energię (Incinereted) i wyrzucanie na wysypisko (landfilled) w Unii Europejskiej- wykres. Czemu Polska i inne wschodnie kraje są tak głupie?
W Niemczech przetwarza się niemal 100% śmieci. Większość z nich jest przetwarzana w procesie recyclingu na nowe materiały, a część spalana w specjalnych, ekologicznych, spalarniach, które dają energię cieplną i nie zatruwają środowiska, emitują prawie wyłącznie nieszkodliwe dla zdrowia CO2.
Podobnie niemal 100% odsetek przetwarzania śmieci mają Holandia, Belgia, Szwecja, Austria i Dania. Tam prawie nie ma czegoś takiego jak wysypiska śmieci.
Dzięki recyclingowi i ekologicznemu spalaniu te kraje nie zaśmiecają śmieciami środowiska (szkodliwe związki nie dostają się do gleby, wody itd.) i mają ogromne zyski dzięki przetworzeniu ich na nowe materiały i energię.
W Polsce i innych wschodnich krajach zdecydowana większość śmieci jest po prostu składowana na wysypiskach. Nie dość, że takie śmieci zatruwają środowisko i po prostu śmierdzą co uprzykrza się okolicznym mieszkańców to niewykorzystana jest ich wartość i stracone miliardy, które można by pozyskać przez ich recycling czy przetworzenie na czystą energię- tak ważne w Polsce, która ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie.
Rząd powinien zwrócić na to ogromną uwagę.

#polska #polityka #prawo #pis #kaczynski #ekologia #smieci #nauka #europa #niemcy #swiat #zdrowie #technologia #nauka #skandynawia #gospodarka #biznes #szwecja #dania #norwegia

Comments are closed.