Fiński, a języki…

Fiński, a języki skandynawskie- paradoks pomimo bliskiego położenia.
Bardzo śmieszy mnie, że niektórzy myślą, że język fiński jest językiem skandynawskim (inaczej północno-germańskim) i jest podobny do np. szwedzkiego czy norweskiego podczas gdy język fiński nie tylko nie jest językiem skandynawskim, nie tylko nie jest językiem germańskim, ale nawet nie jest językiem indoeuropejskim (tylko uralskim) co czyni, że fiński jest jednym z ostatnich języków w Europie, które byłyby podobne do języków skandynawskich czy z nimi spokrewnione. Już prędzej polski, rosyjski, hiszpański i niemal dowolny język europejski jest bardziej spokrewniony i podobny do języków skandynawskich niż fiński.
Języki skandynawskie (inaczej północno-germańskie) to gałąź germańskiej grupy językowej w rodzinie indoeuropejskiej, należą do nich: szwedzki, norweski, duński, islandzki i fererski (z Wysp Owczych).
Natomiast język fiński (podobnie jak estoński i węgierski) należy do grupy ugrofińskiej w uralskiej rodzinie językowej i wywodzi się z terenów dzisiejszej środkowej Rosji.
Fiński, estoński, węgierski, maltański oraz turecki to jedyne państwowe języki urzędowe na terenie Europy, które nie są językami indoeuropejskimi czyli żadne, nawet bardzo dalekie, pokrewieństwo nie łączy je z innymi językami europejskimi, podczas gdy np. między polskim, a angielskim takie pokrewieństwo istnieje (w ramach języków indoeuropejskich oczywiście).

#finlandia #jezyki #finski #szwedzki #norweski #skandynawia #nauka #ciekawostki #historia #europa #jezyki #jezykiobce #swiat

Comments are closed.