Moje owce słuchają mego…

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

J 10, 27-30
Ewangelia wg św. Jana

#chrzescijanstwo #katolicyzm #wiara #kosciol #religia #mirkomodlitwa #mikromodlitwa #swiat

Comments are closed.